Mỗi công trình sẽ thích hợp với một loại sản phẩm thang máy khách nhau. Tùy thuộc vào hiện trạng công trình và yêu cầu sử dụng của chủ đầu tư